ยินดีจัดกิจกรรมให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและผู้ที่สนใจ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า15ปี

ติดต่อสอบถามที่,วิทยากร,อ.สรทรรศน์(อ.เทพ)0867227532 ,0972476414

ID Line : racha20, thainantanakan@hotmail.com ราคาตามงบประมาณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thainantanakan.igetweb.com